Visuomenės veikėjas

Jau daug metų aktyviai dalyvauju kaip  pilietis visuomeninėje veikloje. Esu aistringas liberalios demokratijos šalininkas. man tai reiškia kad pati svarbiausia ir būtina  sveikos  visuomenės ir stiprios valstybės  sąlyga – gerbti kiekvieno žmogaus prigimtines teises ir laisves. Apie visuomenę ir valstybę galima spręsti  stebint kaip toje valstybėje gerbiamos ir ginamos visų pirma pačių pažeidžiamiausių žmonių grupių teisės. Lietuva turi istorinę galimybę  atsisakyti prievartos ir bejėgiškumo tradicijų ir,  perimdama geriausias laisvojo pasaulio patirtis, sukurti laisvų piliečių visuomenę. Tik turime  nebijoti laisvės, negąsdinti ja vieni kitų, nepakirpti sparnų vaikams ir jaunimui. Turime kantriai mokytis atsakingai naudotis laisve, demokratija ir atvira visuomene, puoselėjant šiuos iškovojimus kaip didžiausią vertybę.

Esu dalyvavavęs daugelio NVO veikloje. 1989m. subūriau „Vilties“ bendriją  www.viltis.lt ir esu jos tarybos garbės narys. Buvau vienas iš Lietuvos psichiatrų asociacijos (LPA) inciatorių ir pirmasis  LPA prezidentas (1990-1992).  Tiesiogiai prisidėjau prie Vaikų linijos www.vaikulinija.lt  įkūrimo. Šiuo metu esu Žmogaus teisių stebėjimo instituto www.hrmi.lt  valdybos pirmininkas. Globalios iniciatyvos psichiatrijoje www.gip-vilnius.lt  valdybos pirmininko pareigas užėmiau iki 2013 m. vasario.  Bendradarbiauju su neformalia koalicija, į kurią susibūrė vaikų teisių apsauga besirūpinančios organizacijos, kartu su jomis 2012 m. parašėme alternatyvią ataskaitą JT Vaiko teisių komitetui apie Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje.  Esu tarptautinės organizacijos Eurochild narys.

Žiniasklaidoje ne kartą esu išsakęs savo nuomonę aktualiais visuomenei rūpimais žmogaus teisių, psichikos sveikatos, tolerancijos, sveikatos ir socialinė politikos ir kitais klausimais.  Dalį  mano publikacijų galima rasti čia