Rekomenduojami straipsniai

Įrodymas kad geriausiai viską supranta vaikai. Nors kalbama apie Egiptą, bet  aktualu ir Lietuvai
Pasirodžius ŽTSI parengtai Žmogaus teisių padėties Lietuvoje 2011-2012 m. apžvalgai,  pasikalbėti apie žmogaus teises pakvietė Prezidentė.  Pokalbis buvo labai prasmingas. Veikti šioje srityje - kad Lietuvoje įsitvirtintų pagarba  kiekvieno žmogaus pilietinėms teisėms ir laisvėms  ir kad taptume tikrais europiečiais - yra ką. Taip jau sutapo,  kad tą pačią dieną  vykusiuose renginiuose Prezidentė girdėjo ir kitokias kalbas - apie tai  kad Lietuvai esą  Europos pamatinės vertybės kelia pavojų. Kaip ir  pabrėžiama ŽTSI apžvalgoje - Lietuva tebestovi kryžkelėje.
Manchester police to record attacks on goths, emos and punks as hate crimes  -  o kaip Lietuvoje su pagarba paauglių subkultūroms?
Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos - Eurochild ir EAPN - parengė leidinį, kuriame pristatomi šiuolaikiniai požiūriai į veiksmingą pagalbą vaikams ir šeimoms bei patariama, kaip  pilietinė visuomenė galėtų paskatinti valdžios institucijas diegti šiuos požiūrius - pavyzdžiui, naudojant ES struktūrinius fondus. Labai aktualu Lietuvai
Dažną kartą viešumoje pasirodantys tekstai apie liberalizmą ir jo keliantį pavojų mūsų tautos atminčiai bei vertybėms liudija kritikų nenorą ar tiesiog nesugebėjimą giliau pažvelgti į nagrinėjamą problematiką ir jos daugialypius aspektus. Labiausiai neramina perlenkto ideologinio dogmatizmo sukurtos klišės, kurias tiesiog aklai atkartoja nauja tautininkų karta.

 
Daugelis vaikų psichiatrų prisimena buvusį pacientą Dimą kuris prabilo apie savo vaikystę.  Globos įstaigos daug kartų bandė permesti atsakomybę, sprendžiant  Dimos problemas, gydymo įstaigoms, ir ne visiems kolegoms pavyko garbingai atsilaikyti. Suveikė sovietinės psichiatrijos palikimas - schizofrenijos diagnozė esą padeda išspręsti problemas.  Turėtume pagaliau suvokti kad tokių ciniškų sprendimų kaina yra didžiulė -  žalojami žmonių likimai ir pataikaujama absurdiškai sistemai
Nepaisant APA (American Psychatric Association) pastangų praskaidrinti santykius tarp  vaistų gamintojų ir  įtakingų psichiatrų, ir vėl  psichiatrai pirmauja sąraše, į kurį įtraukti gydytojai kurie  susilaukė dosniausios paramos (daugiau kaip 500.000 USD) iš  vaistų kompanijų. Įdomu kokia situacija šiuo klausimu Lietuvoje?   Galėtų Sveikatos apsaugos ministras inicijuoti tokią  analizę

Jeigu "vienybė težydi", tai kokios idėjos pagrindu galėtume vienytis? Šie ir kiti svarbūs klausimai aptariami šiame M.Širvinsko straipsnyje apie neseniai vykusias kovo 11-ajai skirtas eitynes.