Ekspertas

Kaip ekspertas konsultuoju Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautines organizacijas. 

Mano patirtis ir ekspertizė apima šias mokslo ir praktikos sritis:

 • Visuomenės psichikos sveikata
 • Psichikos sveikatos politika
 • Vaikų ir paauglių psichikos sveikata, jos stiprinimas ir sutrikimų prevencija
 • Vaikų psichikos sveikatos poltiika
 • Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtra
 • Paslaugų plėtra vaikams ir jaunuoliams  su psichikos ir proto negalia; jų integracija į visuomenę
 • Vaikų ir suaugusiųjų (tėvų, mokytojų) santykių ypatumai
 • Vaikų teisės
 • Sveikatos politikos šiuolaikiniai principai
 • Pažeidžiamų  grupių sveikata, integracija ir teisės
 • Paauglių nusikalstamumo prevencija
 • Savižudybių ir prievartos prevencijos strategija bei jos įgyvendinimo princiipai

Šiais klausimais turiu nemažą konsultavimo ir seminarų patirtį Lietuvoje ir užsienyje. Per keletą paskutinių metų konsultavau organizacijas ir vedžiau seminarus Bulgarijoje, Estijoje, Kinijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Turmėnistane, Ukrainoje, Vietname.

Lietuvoje konsultuoju nevyriausybines organizacijas, vedu seminarus ir skaitau paskaitas mokytojams, medikams, kitų specialybių atstovams.

Pageidaujančius mano kaip eksperto paslaugų kviečiu kreiptis likus nemažiau kaip 3 mėnesiams iki planuojamo renginio. Teikiamos paslaugos kaina - sutartinė.

Plačiau su mano kaip eksperto  veikla  ir  ekspertizės sritimis galima susipažinti  paskaičius šias publikacijas lietuvių kalba.