Akademikas

Nuo 1983 m. dirbu Vilniaus universitete.Buvau asistentas, docentas, nuo 2012 m. –  profesorius. Medicinos fakultete dėstau vaikų ir paauglių psichiatriją ir visuomenės psichikos sveikatą. Vadovauju rezidentams, dėstau besitobulinantiems gydytojams.

Nuo 2012 m.esu Gruzijos Ilia universiteto vizituojantis profesorius. Skaitau šio universiteto studentams kursą „Vaikų psichikos sveikata ir sutrikimai“.

2005-2011 m. dėsčiau VU TSPMI.

Dažnai esu kviečiamas skaityti pranešimų tarptautinėse konferencijose. Skaičiau pranešimus arba vedžiau seminarus Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Baltarusijoje, Danijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Gruzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Ispanijoje, JAV, Kanadoje, Kinijoje, Kirgizijoje, Latvijoje,  Lenkijoje, Liuksemburge, Meksikoje, Norvegijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Serbijoje, Suomijoje, Švedijoje, Tailande, Turkijoje, Turkmėnijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Vietname, Vokietijoje.

 

Prof. Dr. Dainius Pūras

Svarbiausių publikacijų sąrašas

Straipsniai ISI WoS leidiniuose

1.Khandelwal S, Avode G, Baingana F, Conde B, Cruz M, Deva P, Dumas M, Gulbinat W, Lopez C, Mayeya J, Mubbashar MH, Mohit A, Ndeti D, Puras D, Saeed K, Schilder K, Silberberg D. Mental and neurological health research priorities setting in developing countries. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2009,45(4):487-495. [ISI, Medline, PsycInfo]

2.Puras D. Developmental disabilities: challenges for research practices and policies in the 21st century. Developmental medicine and child neurology. 2009,51(6):415-415. [ISI, Medline]

3.Puras D, Germanavičius A, Povilaitis R, Veniūtė M, Jasilionis D. Lithuania mental health country profile. International review of psychiatry. 2004,16(1-2):117-125. [ISI, Medline, PsycInfo]

4.Puras D. Analysis of obstacles for effective  mental health reform in Lithuania. European psychiatry. 2002,17: 19S-19S. [ISI]

5.Puras D. Treatment approaches in Lithuanian child psychiatry – changing the attitudes. Nordic Journal of psychiatry. 1994,48 (6):397-400. [ISI, PsycInfo]

Straipsniai į kitas duomenų bazes (išvardintas VU Senato komisijos 2010 04 08 nutarimo punkte 7.3.1.1.1.) įtrauktuose leidiniuose

1.Pūras D, Ulevičiūtė I. Vaikų seksualinė prievarta ir jos pasekmės. Visuomenės sveikata. 2010,3:19-23. [Index Copernicus]

2.Puras D, Kolaitis G, Tsiantis J. Child and Adolescent Mental Health in the Enlarged European Union: Overview of the CAMHEE Project. The International Journal of Mental Health promotion, 2010,12(4):3-9. [PsycInfo]

3.Bielsa Carral V, Braddick F, Jane-Llopis E, Jenkins R, Puras D. Child and Adolescent Mental Health Policies, Programmes and Infrastructures across Europe. The International Journal of Mental Health promotion, 2010,12(4):10-26. [PsycInfo]

4.Solantaus T, Puras D. Caring for Children of Parents with Mental Health Problems – A Venture into Historical and Cultural Processes in Europe. The International Journal of Mental Health promotion. 2010,12(4):27-36. [PsycInfo]

5.Girdzijauskienė S, Lesinskienė S, Gintilienė G, Pūras D, Butkienė D. Pradinių klasių moksleivių psichikos sveikatos sutrikimų rizikos ir gerovės veiksniai. Visuomenės sveikata. 2007,4:27-33. [Index Copernicus]

6.Veniūtė M, Pūras D, Bagdžiūnienė D. Požiūris į psichikos negalią turinčių žmonių socialinę integraciją Lietuvoje. Sveikatos mokslai. 2006,6:573-581. [Index Copernicus]

7.Pūras D, Stanislavovienė J, Povilaitis R.  Skurdas kaip rizikos veiksnys psichikos sveikatos problemoms atsirasti . Psichologija / Vilniaus universitetas, 2003,28:50-64. [Index Copernicus]

8.Simonsen L, Pūras D, Lesinskienė S. Psichikos sveikatos centruose vaikams teikiamų paslaugų analizė. Visuomenės sveikata. 2003,4(23):33-38. [Index Copernicus]

9.Pūras D. Vaiku psichikos sveikatos priežiūros plėtra Lietuvoje: pasiekimai ir kliūtys. Medicina. 2002,38(4):363-369. [Medline]

10.Ribakovienė V, Pūras D. Socialinių veiksnių ryšys su savižudišku paauglių mergaičių elgesiu. Medicina. 2002,38(4):379-386. [Medline]

11.Kajokienė A, Lesinskienė S., Pūras D. Slaugytojo vaidmuo vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijoje. Medicina. 2002,38(4):420-423. [Medline]  

12.Lesinskienė S, Pūras D, Kajokienė A, Šenina J. Autizmo sutrikimą turinčių vaikų slaugos ypatumai. Medicina. 2002,38(4):412-419. [Medline]

13.Lesinskienė S, Kajokienė A, Pūras D. Kompleksinė pagalba raidos sutrikimų turintiems vaikams ankstyvosios reabilitacijos tarnybų kūrimosi laikotarpiu. Medicina. 2002,38(4):458-465. [Medline]

14.Puras D, Lesinskienė S, Povilėnaitė S, Blazys V., Chaffin M. Child and adolescent mental health emergency services in Lithuania. International journal of emergency mental health. 2001,3(2):15-21. [Medline, PsycInfo]

15.Pūras D, Diomšina B. Adolescent psychiatry in the turn of centuries. Acta medica Lituanica. 2001,8(2):152-156. [Index Copernicus]

16.Baleckaitė E, Grigaliūnaitė A, Pūras D. Maitinimas – svarbus santykis tarp kūdikio ir mamos. Medicinos teorija ir praktika. 2001,2(26):184-185. [Index Copernicus]

17.Lesinskienė S, Pūras D. Vaikystės autizmo epidemiologija. Medicinos teorija ir praktika. 2001,3(27):124-128. [Index Copernicus]

18.Petrulytė J, Mikulėnaitė L, Pūras D. Sutrikusios raidos vaikų maitinimo problemos. Medicina. 2000,36(1):13-19. [Index Copernicus]

19.Lesinskienė S, Pūras D. Išplėstinės šeimos požiūris į autistą vaiką. Medicina.2000,36(1): 41-48. [Index Copernicus]

21.Pūras D. Sveikatos priežiūros paslaugos vaikams su raidos ir psichikos sutrikimais Lietuvoje. Medicina.2000,36(1):1-5. [Index Copernicus]

 

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleisti knygų skyriai

1.Boika R, Puras D. Promoting child development. In: Kennedy C. (ed.) Principles and practices of child neurology in infancy. Mac Keith Press, London, 2012. p.33-43. 

2.Puras D. Child and adolescent Psychiatry in Lithuania. In: Child and adolescent Psychiatry in Europe. Eds.: Remschmidt H, van Engeland H. Darmstadt: Steinkopf; New York: Springer,  1999:205-212.

Kitų mokslo leidyklų išleisti knygų skyriai

1.Puras D, Povilaitis R. Development of child Mental health services in Central and Eastern Europe. In: Increasing awareness of child and adolescent mental health. Eds.: Garralda M.E, Raynaud J-P. Jason Aronson, The Rowman and Littlefield Publishing Group, 2010;253-280. [PsycInfo]

2.Tomov T, van Voren R, Keukens R, Puras D. Mental health policy in former eastern block countries. In: Mental health policy and practice across Europe. Eds: Knapp M, McDaid M., Mossialos E, Thornicroft G. Open University Press, 2007:397-425.

3.Puras D. Changing the system of services for children at risk – the Lithuanian experience. In: Advocating for children and families in an emerging democracy. Eds.: Kugelmass J.W., Ritchie D.J. Information Age Publishing inc. 2003:43-62.

Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose:

1.Pūras D, Šumskienė E. Vaikų, kurių tėvai globojami psichoneurologiniuose pensionatuose, teisės. STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Vilniaus universitetas. 2009; 5.:80-91.

2.Pūras D, Šumskienė E. Child and adolescent mental health in Europe. Research on best practice. Eurohealth. 2009;15(4):14-15.

3.Gintilienė G, Girdzijauskienė S, Černiauskaitė D, Lesinskienė S, Pūras D, Povilaitis  R. Lietuviškas SDQ - standartizuotas mokyklinio amžiaus vaikų "Galių ir sunkumų klausimynas". Psichologija/Vilniaus universitetas. 2004,29:88-105.

4. Jenkins R., Tomov T., Puras D., Nanishvili G., Kornetov N., Sherardze M., Surguladze S., Rutz W. Mental health reform in Eastern Europe. Eurohealth. 2007; 7(3): 15-19.

5.Matukevičiūtė A, Pūras D. Montessori metodo taikymas sutrikusios raidos reabilitacijos procesui. Specialusis ugdymas.2001, 2(5):151-157.

6. Lesinskienė S, Pūras D. Nauja diagnozė – Aspergerio sindromas. Medicina.1998,4(34): 269-274.